Nhân Sâm Hoa Kỳ Nguyên Củ 100 gram

Wisconsin - Hoa Kỳ#### Hộp 100 gram#### 3 năm####Nhân Sâm Hoa Kỳ được nhập khẩu trực tiếp từ Liên minh Hợp tác xã Nhân sâm và Thảo dược tiểu bang Wisconsin, được chứng nhận về chỉ dẫn xuất xứ và địa lý 100% từ tiểu bang Wisconsin. Sản phẩm được dán...

1,500,000₫

Nhân Sâm Hoa Kỳ Nguyên Củ 200 gram

Tất cả các sản phẩm nhân sâm phân phối bởi Công ty Cổ phần DEKA đều được nhập khẩu trực tiếp từ Liên minh Hợp tác xã Nhân sâm và Thảo dược tiểu bang Wisconsin, được chứng nhận về chỉ dẫn xuất xứ và địa lý 100% từ tiểu bang...

2,900,000₫